в послугах
 • в послугах
 • в статтях

Wykaz usług

 

Zarząd ds. finansów

 

16/01  Przygotowanie umowy (zaświadczenie) o udział klientów budownictwa w stworzeniu i rozwoju inżynierno transportowej i socjalnej infrastruktury miasta

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 

31/01  Udzielanie zezwolenia dla umieszczenia (przedłużenia zezwolenia dla umieszczenia) konstrukcji tymczasowej dla prowadzenia działalności przedsiębiorczej
31/02 Wydanie paszportu budowlanego zabudowy działki 
31/03 Udzielanie zaświadczenia z katastru miejskiego 
31/04 Udzielania warunków zabudowy miasta i ograniczenia zabudowy działki 
31/05 Udzielanie zezwolenia na przeprowadzenia promocji
31/06 Uzgodnienie projektu informacyjnej tablicy na zabytku dziedzictwa kulturowego 
31/07 Udzielanie zezwolenie na umieszczenie tymczasowej wynośnej konstrukcji 
31/08 Udzielanie zezwolenia na umieszczenie reklamy koncertowej i reklamy targów na towary i usługi
31/09 Udzielanie zezwolenia na umieszczenie świetlno przestrzennych kompozycji reklamowych (neon, kabel światłowy)
31/10 Przyswojenie (zamiana) adresy pocztowej
31/11 Udzielanie zezwolenia na umieszczenie dekoratywno przestrzennych kompozycji (nasadzenia, kompozycji ziołowe i inne), które są wykorzystane, jako nośnik reklamy 
31/12 Udzielanie zezwolenia na umieszczenia graficznej (laserowej) instalacji projekcyjnej
31/13 Uzgodnienie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania
31/14 Udzielanie zaświadczenia o zgodności zamiarów według miejsca lokalizacji konstrukcji tymczasowej
31/15 Uzgodnienie dokumentacji letniego punktu handlowego
31/16 Udzielanie zaświadczenia o rezerwacji adresu pocztowego
31/17 Udzielanie zezwolenia na umieszczenie reklamy zewnętrznej

 

Oddział Ewidencji i Podziału Mieszkań

 

33/01  Wpisanie obywateli do ewidencji mieszkaniowej za miejscem zamieszkania i rejestracja osób, które chcą dołączyć się do spółdzielni mieszkaniowej i wypisanie z ewidencji
33/02 Przekazanie obywatelom w własność pomieszczeń (pokoi) w akademikach miasta
33/03 Wpisania obywateli do socjalnej ewidencji mieszkaniowej za miejscem zamieszkania
33/04 Wpisanie obywateli do osób ubiegających się o otrzymać działkę pod budownictwo indywidualne
33/05 Zatwierdzenie wspólnych Uchwał administracji i komitetu związku zawodowego o udzielaniu pomieszczeń mieszkaniowych w budynkach przedsiębiorstw, instytucji i organizacji  dla ich pracowników, które wpisane do rejestrze za miejscem pracy 
33/06 Udzielanie pomieszczeń mieszkaniowych obywatelom, które wpisane do ewidencji mieszkaniowej za miejscem zameldowania przy Miejskim Komitecie Wykonawczym
33/07 Zatwierdzenie Uchwał przedsiębiorstw, instytucji i organizacji o udzielaniu pomieszczeń mieszkaniowych
33/08 Wypisanie pomiszczenia mieszkaniowego z listy służbowych
33/09 Zameldowanie i ponowne zameldowanie w akademikach miasta
33/10 Udzielanie zezwolenia dla ponownego zawarcia umowy najmu
33/11 Wymiana pomieszczeń mieszkaniowych 
33/12 Rezerwacja pomieszczeń mieszkaniowych 
33/13 Udzielanie mieszkania wziązku z likwidacją budynku mieszkaniowego
33/14 Przekazanie małorodzinnego akademiku w własność obywatelom 
33/15 Zatwierdzenie wspólnych Uchwał administracji i komitetów związków zawodowych o wpisaniu obywateli do ewidencji mieszkaniowej za miejscem pracy 
33/16 Udzielania zaświadczenia o przebywanu na liście ewidencji mieszkań przy Komitecie wykonaczym Rady Miejskiej za miejscem zamieszkania i w związku mieszkaniowo budowlanym
33/17 Wydanie zaświadczenia o przebywaniu na lście osób ubiegających o otrzymaniu działki  pod budownictwo indywidualne
33/18 Wniesienie obywateli do rejestru osób, które chcą wiąć udział w programie budownictwa (zdobycia) dostępnego mieszkania 
33/19 Udzielania przydziału na izolowane mieszkanie po przeprowadzeniu przebudowy pomieszczenia
33/20 Ponowne wpisanie, wprowadzenie zmian i ponowienie dokumentów do ewidencji

 

Zarząd Stosunków Ziemskich

 

34/01  Zawarcia, przedłużenia, ponowienia, wprowadzenia zmian,Rozerwania umów dzierżawy gruntu, poddzierżawy gruntu, umów dodatkowych do umów dzierżawy gruntu.Rozerwania umów do użytku osobistego służebnego korzystania realną, idealną częścią działki, służebnego terminu osobistego dla umieszczenie konstrukcji tymczasowej.Sprzedaż działek własności komunalnej dla osób fizycznych (obywatelom)
34/02 Przygotowanie projektu umowy:dzierżawy gruntu, poddzierżawy gruntu, dodatkowej umowy do umowy dzierżawy gruntu, w sprawie wypłaty zaliczki do zapłaty ceny działki, która podlega sprzedaży właściciela majątku nieruchomowego
34/03 Wypisywanie i wydanie zaświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa wiejskiego na terenie Iwano-Frankowska, lub o wycofaniu z takiego gospodarstwa
34/04 Zezwolenie na składania projektu zagospodarowania działki (w tym celowego przeznaczenie które zmienia się)
34/05 Zawarcie umów poddzierżawy, umów dodatkowych do umów dzierżawy gruntu. Wprowadzenia zmian do uchwały sesji Rady Miejskiej (w związku z popełnieniem błędu), zaprzestania, wprowadzenia zmian do umów dzierżawy gruntu, poddzierżawy gruntu, umów dodatkowych do umowy dzierżawy,zaprzestania umów osobistego służbowego użytku realną, idealną częścią działki, służebnego terminu osobistego dla umieszczenie konstrukcji tymczasowej

 

 

Departament Gospodarki Komunalnej, Transportu i Łączności

 

41/01  Badanie mieszkania według norm sanitarnymi i uznanie go przydatnym do zamieszkania
41/02 Wypisanie aktu własności na mieszkanie
41/03 Wypisywanie i wydawanie zezwoleń przewoźnikom miasta 
41/04 Udzielanie zezwolenia na usuwanie zielonych nasadzeń
41/05 Przekazanie na bilans zewnętrznych sieci 
41/06 Udzielanie zezwoleń na odłączenia budynków mieszkaniowych od centralnej sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepłej wody w Iwano-Frankowsku
41/07 Udzielanie zezwolenia na zmiane i/lub przebudowe mieszkaniowych i nie mieszkaniowych pomieszczeń w budynkach mieszkaniowych i publicznych 
41/08 Uzgodnienie i umieszczenie przestanków 
41/09 Wydanie duplikatu aktu własności 

 

Wydział handlu

 

52/01  Uzgodnienie z miejsca lokalizacji dla przeprowadzenia jednorazowej sprzedaży
52/02 Uzgodnienie miejsc przeprowadzenia detalicznego handlu
52/03 Uzgodnienie godzin pracy podmiotu gospodarczego (praca do 22.00 godz. dla zakładów handlowych, sfery usług, wypoczynku i rozrywki, od 23.00 godz.dla restauracji)
52/03 Uzgodnienie godzin pracy podmiotu gospodarczego (praca w godzinach z 22.00 godz. do 8.00 godz. (dla zakładów handlowych, sfery usług, wypoczynku i rozrywki), od 23.00 godz. до 8.00 godz. (dla restauracji)
52/04 Uzgodnienie ulepszenia placów targowych na okres letni 
52/05 Zawarcia umowy na prawo do czasowego korzystania oddzielnymi elementami ulepszenia własności komunalnej dla umieszczenia konstrukcji tymczasowej i placów targowych w okresie letnim dla przeprowadzenia działalności przedsiębiorczej

 

Urząd ds. Rodziny, Polityki Młodzieżowej i Płciowej 

 

61/01  Wydania legitymacji rodziców i dziecka z wielodzietnej rodziny
61/02 Przedłużenie terminu ważności legitymacji rodziców i dziecka z wielodzietnej rodziny
61/03 Wydanie duplikaty legitymacji rodziców lub dziecka z wielodzietnej rodziny w przypadku jej zaginięcia 
61/04 Wklejanie nowego zdjęcia do legitymacji dziecka z wielodzietnej rodziny w przypadku ukończenia 14 roku życia
61/05 Wydania zaświadczenia o tym, że ma miejscem zameldowania ojca lub matki legitymacji rodziców i dziecka z wielodzietnej rodziny nie byłe wydane

 

Służba ds. dzieci

 

62/01  Udzielanie zezwolenia dla zawarcia umów niepełnoletnimi w imieniu małoletnich, w sprawie kupna (darowizny) w ich imieniu, umowy o zaprzestaniu prawa na alimenty na dziecko w związku z przechodzeniem prawa własności majątku nieruchomowego
62/02 Ustalenia zasad uczestnictwa w wychowaniu dziecka,tego rodzica, który mieszka oddzielnie
62/03 Udzielanie pozwolenia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży (darowizny, zamiany) mieszkania na imię pełnoletniej osoby, prawo korzystania (wspólnej, łącznej własności),którym należy do dzieci 
62/04 Udzielanie zezwolenia dla zawarcia umów przez niepełnoletniego w imieniu małoletnich w sprawie przeniesienia tytułu własności mieszkania, właścicielem (współwłaścicielem), którego oni są
62/05 Udzielanie zezwolenia dla zawarcia umów przez niepełnioletniego, w imieniu małoletniego w sprawie przeniesienie tytułu własności majątku (nie mieszkaniowego pomieszczenia, działek, pojazdów i inne), właścicielem (współwłaścicielem), którego oni są
62/06 Ustalenie opieki (kurateli) nad dziećmi
62/07 Udzielanie zezwolenia dla zawarcia umów przez niepełnoletniego, w imieniu małoletniego w sprawie ich zameldowania i ponownego zameldowania
62/08 Udzielanie opinii o możliwości tworzenia rodziny adopcyjnej i umieszczenie w niej dziecka

 

Zarząd organizacyjno-informacyjnej pracy ta kontroli

 

71/01  Udzielanie zezwolenia na stworzenie organu samoorganizacji ludności (budynkowego, ulicznego, lokalnego, terytorialnego komitetu)
71/02 Rejestracja organu samoorganizacji ludności (budynkowego, ulicznego, lokalnego, terytorialnego komitetu)

 

Kancelaria

 

72/01  Wydanie kopii, wypisów z uchwał Mera miasta, decyzji przyjętych przez Radę Miejską i Komitet wykonawczy wciągu ostatnich 10 lat 
72/02 Wydanie wypisu z protokołu sesji Rady Miejskiej w ciągu ostatnich 10 lat

 

Wydział Państwowej Agencji Zasobów Ziemskich Ukrainy w Iwano-Frankowsku 

 

81/01  Wydanie karty informacyjnej z państwowej ewidencji gruntu
81/02 Wydanie listy ograniczeń praw na działkę i istniejące służebności gruntowe
81/03 Wydanie wypisu z dokumentacji technicznej o normatywnej wycenie pieniężnej działki
81/04 Wydanie orzeczenia o uzgodnieniu dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania
81/05 Wydanie zaświadczenia z państwowej sprawozdawczości statystycznej o dostępności działek i ich podział za właścicielami działek, użytkownikami gruntu, użytkami rolnymi (za danymi formularzu 6-zem)
81/06 Wydanie informacji z dokumentacji dotyczącej zagospodarowania, która znajduje się w lokalnym funduszu dokumentacji dotyczącej zagospodarowania

 

 Zarząd Państwowej Służby Migracyjnej w obwodzie Iwano-Frankowskim

 

85/01  Rejestracji miejsca zamieszkania, pobytu
85/02 Wymeldowanie
85/03 Wypisanie i wydanie paszportu obywatela Ukrainy po raz pierwszy
85/04 Wklejenie zdjęcia do paszportu obywatela Ukrainy po przekroczeniu 25 oraz 45 roku życia

Графік роботи

Центр надання адміністративних послуг
(м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 9)
ПН, ВТ, СР
9.00-17.00
ЧТ
9.00-20.00
ПТ, СБ
9.00-16.00
без перерви
ТП та ВРМ ЦНАП у м.Івано-Франківську
(вул.Галицька,124-А, вул.Івана Павла ІІ, 4,
вул.Гетьмана Мазепи, 185, вул.Отця І.Блавацького,1)
ПН, ВТ, СР, ЧТ
8.00-17.00
ПТ
8.00-16.00
перерва
12.00-13.00
СБ, НД, державні свята
вихідний день
ТП та ВРМ ЦНАП
в населених пунктах Івано-Франківської МТГ
ПН, ВТ, СР, ПТ
8.00-16.00
ЧТ
8.00-17.00
перерва
12.00-13.00
СБ, НД, державні свята
вихідний день
 

Сервіси

 • Послуги для військово службовців
 • Електронні послуги
 • Перевірити стан послуги
 • Перевірити стан черги
 • Подати запит публічної інформації
 • Персональний кабінет
 • Мобільний адміністратор
 • Оплата послуг
 • Перевірка стану оформленння паспорта
 • Оцінювання якості обслуговування
 • Публічна кадастрова карта України
 • Державні послуги
 • Нормативні акти
 • Офіційний сайт міста
 • Державні послуги онлайн
 • Гід з державних послуг
 • Послуги власникам житла
 • Матеріальна допомога військовим
 • Ваучерна підтримка бізнесу
 • Матеріальна допомога особам старшим 70р.
 • Матеріальна допомога особам з інв. І-ІІгр.
 • Допомога сільгосп виробникам
 • Матеріальна допомога військовим на спорядження
 • Матеріальна допомога військовим на реабілітацію
* ПриміткаДля замовлення послуги в електронному вигляді Ви повинні зайти в розділ “Електронні послуги” та авторизуватись за допомогою BankID або “Персонального кабінету”

Останні новини